DUYURULAR

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK YAYIMLANDI

22 Şubat 2016

20 Şubat 2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 01 sıra numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” adlı hizmet koluna 70 kurum kodu ile “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı ” ibaresi eklenmiştir.
20 Şubat 2016 tarihi itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında görev yapan kamu görevlileri, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda kurulmuş olan sendikalara üye olabileceklerdir.