DUYURULAR

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİşİKLİK YAPILDI

07 Şubat 2018

Artık Arnavutça ve Boşnakça bilen memurlar da yabancı dil tazminatından yararlanabilecek.

7/2/2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile  “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu Resmi Gazete’de, “Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.” şeklinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4’üncü madde ile tazminat ödenen yabancı dil sayısı 23’ten 25’e çıkarılmıştır.