DUYURULAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR (4/B) DEĞİŞTİRİLDİ

21 Haziran 2018

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile değiştirilmiştir. Mezkur Esaslara göre istihdam edilen sözleşmeli çalışanlarımızın çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1-  Mevcut İzin Sürelerinde Yapılan Artışlar - Sözleşmeli kadın personele verilen süt izni süresi; günde 1,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır.

  - Sözleşmeli personele doğum, evlenme ve ölüm hallerinde verilen izinlerden; 

•Doğum halinde verilen izin süresi; 2 günden 10 güne çıkarılmıştır.
•Evlilik veya ölüm halinde verilen izin süresi; 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.

2-  İlk Defa Düzenlenen İzin Süreleri

Erken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum öncesi analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilerek kullanılabilmesi, 

- 10 günü geçmemek üzere mazeret izni
verilebilmesi,

- Evlat edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilmesi, 

- 3 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi,

        sağlanmıştır. 

3- Hamile veya doğum yapan personel ile engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir.

4- Bir yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarılmıştır.