DUYURULAR

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2017 TERCİH KILAVUZU

17 Ekim 2017

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Başkanlığımızca gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ilişkin Tercih Kılavuzu Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanmış bulunmaktadır. Kılavuza aşağıda yer alan adresten/linkten ulaşabilirsiniz. 

Tercihte bulunacak hak sahiplerinin kılavuzun tercih edebilecekleri kadro/pozisyonları gösteren tabloları ile Genel Bilgiler kısmını dikkatlice incelemeleri, şartlarını taşımadıkları kadro/pozisyonlar için tercihte bulunmamaları için özel önem arz etmektedir.

2828 2017 Yerleştirme Kılavuzu

1-Genel Bilgiler
2- Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
3- Önlisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
4- Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
5-İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
6- Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kod Kılavuzu
7- Önlisans Mezunları İçin Nitelik Kod Kılavuzu
8-Lisans Mezunları İçin Nitelik Kod Kılavuzu
9-Diğer Nitelikler ve Özel Koşullar
10- Mezun Olunan/Olunacak önlisans programları
11- Mezun Olunan/Olunacak Lisans programları