DUYURULAR

PERSONEL ALIM SÜRECİNDE KURUMLARARASI VERİ PAYLAŞIMININ YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

21 Haziran 2017

PERSONEL ALIM SÜRECİNDE KURUMLARARASI VERİ PAYLAŞIMININ YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kamu kurumlarına farklı statülerde atanacak personelin ilgili mevzuatlarında atanabilmeleri için istenilen mezuniyet durum belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesi, Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi, sağlık kurulu raporu, mesleki yeterlik belgesi, formasyon belgesi gibi belgeler uygulamada bazı kamu kurumlarınca adaylardan istenilmekte ya da adayların beyanları doğrultusunda ayrıca kamu kurumlarınca kurumlar arasında yazışma yapılarak teyit edilmektedir. Bu durum ise hem ataması yapılacak adaylar açısından hem de kamu kurumları açısından zaman ve kaynak israfı oluşturmaktadır.

Söz konusu kaynak israfının giderilmesi, vatandaşlar ile kamu kurumlarının atama birimleri üzerindeki idari yüklerin azaltılması, kırtasiyeciliğin önlenmesi, atama prosedürünün basit, hızlı ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi, başvuru ve atama sürecinde istenilen belgelere yönelik kurumlar arasında elektronik paylaşım altyapısının kurulmasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu  Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğü temsilcileriyle Başkanlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.