DUYURULAR

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

07 Ocak 2015

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle özelleştirme uygulamaları sonucu geçici personel olarak istihdam edilenlerin yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilmeleri öngörülmüştür.

Bu çerçevede 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre;

1.Halen bu kapsamda geçici personel istihdam eden kamu idareleri ile ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idareleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve Maliye Bakanlığının 31/12/2014 tarihli ve 11961 sayılı yazısı ile kamu kurumlarına duyurulan geçici personele ilişkin tip sözleşme örneğini sözleşmede değişiklik oluncaya kadar uygulanmak üzere Maliye Bakanlığına vize ettireceklerdir.

2.Bu esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personel ile 2015 yılı için 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son kez sözleşme imzalanacak, tip sözleşme örneğinde değişiklik oluncaya kadar, yeni bir işleme gerek olmaksızın her mali yıl bu sözleşmeler yenilenmiş sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK – 1 Tip Sözleşme Örneği