DUYURULAR

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, SAĞLIK FİZİKÇİSİ, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ POZİSYONLARINA BAŞVURACAK ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE

08 Haziran 2016

11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı “Tebabet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un Ek 13’üncü maddesine göre; kamu kurumlarının “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Perfüzyonist”, “Sağlık Fizikçisi” unvanlı kadrolarına aşağıda yer verilen tablodaki lisans programından mezun olan veya herhangi bir lisans programından mezun ve ilgili alanlardan yüksek lisans veya doktora yapanlar da başvurabilmektedir. "Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Perfüzyonist”, “Sağlık Fizikçisi”ne ilişkin Lisans Programı mezunu olan adaylar ÖSYM sisteminde tanımlı olmalarına karşın bu alanlarda “Yüksek Lisans veya Doktora” mezunu adaylar ÖSYM sisteminde tanımlı bulunmamaktadır.                  

2016 yılı engelli memur alımlarında ilan edilmesi halinde “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Perfüzyonist”, “Sağlık Fizikçisi” unvanlı kadrolara bu program mezunu adayların yanında  farklı lisans programı mezunu olmakla birlikte ilgili alanlarda “Yüksek Lisans veya Doktora” mezunu adayların da  tercihte bulunabilmeleri için adayların buna ilişkin "Yüksek Lisans veya Doktora” yaptıklarına dair diplomaları ile Kimlik Fotokopilerini Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına 30/06/2016 tarihine kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir. 

Söz konusu adayların kimlik ve diploma  bilgileri “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Perfüzyonist”, “Sağlık Fizikçisi”  unvanlı kadrolara tercih yapabilmesi için ÖSYM Başkanlığına bildirilecektir. 

İlgililere duyurulur.

ÜNVAN

 BAŞVURABİLECEKLER

Odyolog

1-"Odyoloji" lisans programı mezunu olan adaylar                                    

2-Lisans mezunu olup "odyoloji" alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan adaylar

Dil ve Konuşma Terapisti

1-"Dil ve Konuşma Terapisi" lisans programı mezunu olan adaylar                                                                     

2-Lisans mezunu olup "Dil ve Konuşma Terapisi" alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan adaylar

Sağlık Fizikçisi

Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği öğrenimleri üzerine; 

1-Radyoterapi Fiziği                                                
2-Diagnostik Radyoloji Fiziği                                                          
3-Nükleer Tıp Fiziği 
alanlarının birinden Yüksek Lisans yapmış olan adaylar

Perfüzyonist

1-"Perfüzyon" lisans programı mezunu olan adaylar                                                            

2-Lisans mezunu olup "Perfüzyon" alanında Yüksek Lisans yapmış olan adaylar