DUYURULAR

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

14 Kasım 2017

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde; il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların, atama yapacakları boş kadrolar için başvuran adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı yazılı veya sözlü sınava almak suretiyle personel alımı yapmasına imkan verilmiş olup; bu yöntemin uygulanabilmesi için yine Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik de yürürlüğe girmiştir.

14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”ne göre, mahalli idarelerin İçişleri Bakanlığından atama izni aldığı kadrolar için hazırlayacağı sınav ilanını, genel ve yerel yayın yapan gazetelerin yanı sıra kendi internet adresi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde yayımlamak ve atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı yazılı veya sözlü sınava almak suretiyle personel alımı yapması mümkün olacaktır.

Yapılacak yazılı veya sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesine yönelik olacak; hizmetin gerektirdiği hallerde sözlü sınav araç, iş makinesi ve bilgisayar kullanımı ile sportif dayanıklılık gibi özellikleri ölçecek şekilde uygulamalı olarak da yapılabilecektir.

Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Değişiklik

14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de ayrıca, “Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmelikler, sırasıyla İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için adaylarda aranılacak nitelikler ile yapılacak sınavlara ilişkin olarak daha önce idari yargı kararı gereği uygulanma imkanı kalmayan hükümlerin yeniden düzenlenmesini hedeflemektedir.

Yönetmeliklere göre ilgili kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylarda “Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak” ve “Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması” şartları aranacak, ayrıca İtfaiye Eri olmak isteyen adayların, itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen sınıftaki sürücü belgesine de sahip olmaları gerekecektir.

Söz konusu Yönetmeliklerde, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayın Zabıta Memuru kadroları için yazılı veya sözlü, İtfaiye Eri kadroları için yazılı veya sözlü ile birlikte uygulamalı sınava alınması öngörülmüştür.