DUYURULAR

KİT’LERDE PERSONEL ALACAKLARININ ZAMANAşIMI SüRESİNİN 5 YIL OLDUĞUNA DAİR DPB GÖRüşü

14 Nisan 2017

Kamu iktisadi teşebbüslerinde personelin ücret alacaklarının zamanaşımı süresi hakkında görüşe gitmek için tıklayınız...