DUYURULAR

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

01 Ocak 2018

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihinde çalışmakta olan alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idarelerde işçi statüsüne geçirilmesine yönelik düzenleme 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe konulmuştur.

Aynı Kanun Hükümünde Kararnamede, geçiş sürecine ilişkin usul ve esaslar ile uygulama sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanmasını öngörülmüştür.

Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" bugünkü (1/1/2018) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsamda bulunan idarelerin bahse konu usul ve esaslara titizlikle riayet etmesi geçiş sürecinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması açısından önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Resmi Gazete Linki...