DUYURULAR

KAMUDA YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMLARIMIZIN 18.’Sİ ANTALYA’DA YAPILDI.

21 Mayıs 2015

Eğitim programımız daha önceden planlandığı gibi,  İl ve İlçe Teşkilatı ile İl sınırları içerisinde bulunan mahalli idareler, yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kuruluşlarının taşra teşkilatları bünyesinde istihdam edilen şube müdürü ve üstü unvana sahip yönetici personeli ile  yapıldı.

Bu eğitimler, 2014 tarihinden bu yana Yatırım Programları çerçevesinde Başkanlığımızca yürütülecek projeler arasında yer almaktadır.

Söz konusu eğitim programlarında, “Yöneticilik Kavramları ve İyi Yöneticilik Vasıfları” ile “Etkin Yöneticilik Uygulamaları” ana başlıkları altında çok değerli öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmektedir.

İyi yöneticilik vasıfları kapsamında, Objektif Olmak, Öngörü Yeteneği, Hatalarını Kabullenebilmek, Analitik Düşünmek, Ortak Akıla Önem Vermek, Yeniliklere Açıklık, İşi Yönetme konuları irdelendi.

Etkin yöneticilik uygulamaları başlığı altında ise Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Etkili Takım Çalışması, Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık, Uyumlu Çalışma-İletişim Modelleri-Başarılı İlişkiler hususları ele alındı.