DUYURULAR

KAMU KURUMLARININ KADROLARINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

10 Ocak 2019

09/01/2019 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yürürlükte olan kadro ve pozisyonlar 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmiştir. 
Bu düzenleme ile mülga 190 sayılı KHK ve mülga 78 sayılı KHK ekinde yer alan memur ve akademik personel kadroları ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahsis edilmiş işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerin ilgili bölümlerine aktarılmıştır. 
Böylece, 2 sayılı Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlar 9/1/2019 tarihi itibariyle aynen geçerli bulunmaktadır.