DUYURULAR

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

05 Şubat 2015

Bilindiği üzere, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde; Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri ile umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak Devlet Personel Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi Başkanlığımızca kamu kurumlarının on-line olarak hizmetine açılan uygulamalara istenen verilerin tam ve zamanında girilmesiyle mümkün olacaktır.

Birçok kamu kurumuyla yapılan protokol çerçevesinde web servisler aracılığıyla istenen veriler anlık olarak sağlanarak ilave işgücünden de tasarruf sağlanmıştır. Kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde web servisler aracılığıyla veri alma süreci de başlatılabilecektir.

Bu çerçevede, kamu kurumlarınca internet üzerinden web tabanlı hazırlanan DPB e-Uygulamalara Başkanlığımızca talep edilen doğru ve güncel veri girişlerini sağlamayan kamu kurum ve kuruluşlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden yapılan taleplerinin yerine getirilmesi engellenecek olup, kamu kurumlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden on-line olarak gerçekleştirdikleri birçok uygulamadan dolayı mağduriyet yaşamaması için Başkanlığımızca talep edilen verilerin on-line olarak girişlerinin zamanında ve güncel olarak yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur