DUYURULAR

KAMU ÇALIŞANLARINA YILLIK İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YASAK KALDIRILDI

09 Ağustos 2016

Başbakanlık 2016/19 sayılı Genelge ile, 18 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu çalışanlarına yıllık izin verilmesini engelleyen 2016/16 sayılı Genelgeyi 9 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmıştır.  

Bu çerçevede, 2016/16 sayılı Genelgenin yürürlüğe konuluş amacı ile kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet gerekleri dikkate alınarak kamu çalışanlarına yıllık izin verilebilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.