DUYURULAR

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİNDE SEMİNER VERİLDİ

27 Nisan 2019

Başkanlığımız Devlet Personel Uzmanı Sait Bahadır KORKMAZ tarafından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesince “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” konusunda 24 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında Üniversite personeline yönelik bir seminer verildi.