DUYURULAR

İDARİ İZİN İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN YILLIK İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLÜP DÜŞÜLMEYECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

16 Ağustos 2018

Kurban Bayramının 21/08/2018-24/08/2018 tarihleri arasına denk gelmesi ile 20/08/2018 tarihinde ise idari izin verilmesi sebebiyle bu sürelerin Devlet memurunun yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımızdan çok fazla görüş talep edilmektedir.

Devlet memurunun yıllık izin süresinin idari izin ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususundaki Başkanlığımızın 29/04/2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü için tıklayınız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.