DUYURULAR

HAVACILIK TAZMİNATINA İLİŞKİN YPK KARARI İMZALANDI

12 Ekim 2017

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline ödenmekte olan havacılık tazminatına ilişkin, 3. ve 4. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümler dikkate alınarak imzalanan 9/10/2017 tarihli ve 2017/T-11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlüğe girdi.

Karar ekinde yer alan tablolar üzerinden, 15/2/2016 tarihinden geçerli olmak DHMİ Genel Müdürlüğü personeline;
  • Havacılık tazminatı,
  • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılmakta olan ek ödeme yerine ilave havacılık tazminatı
ödenecektir.
  • 15/2/2016 tarihinden itibaren ödenmiş olan ek ödemeler ilave havacılık tazminatından mahsup edilecektir.