DUYURULAR

HACCA GİDECEK KAMU ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

29 Temmuz 2016

BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarihli yazısına göre 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsü nedeniyle hakkında idari soruşturma veya adli soruşturma/kovuşturma işlemi başlatılan veya görevden uzaklaştırılan personel hariç olmak üzere,Hac farizasını yerine getirecek kamu çalışanlarına talepleri halinde;durumun belgelenmesi kaydıyla ve ilgi genelgenin yürürlüğe konma gerekçesi de dikkate alınarak,ibadetlerini yerine getirecekleri süre boyunca yıllık izin verilebilecektir.