DUYURULAR

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1750 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

18 Mayıs 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik uyarınca, sözlü sınavla 1750 sözleşmeli personel alınacaktır.
  
Söz konusu alıma ilişkin detaylara ilan metinlerinde yer verilmiştir. 

Söz konusu ilanların tam metnine erişmek için tıklayınız.