DUYURULAR

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN TABLO

22 Nisan 2016

Devlet Personel Başkanlığının 30/03/2016 tarihli ve 45812535-211.00-E.1987, 1988, 1989 sayılı yazılarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen bilgilere ilişkin tablolar için tıklayınız.