DUYURULAR

GEÇİCİ PERSONELE İLİşKİN DUYURU

01 Ocak 2013

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mezkur Karar’da, kamu kurum ve kuruluşlarına 47.000 adet geçici personel pozisyonu tahsis edilmiştir. Ancak, basın ve yayın organlarında 47.000 adet geçici personel alımı yapılacağı yönünde haberler yer almaktadır.

Söz konusu Karar kapsamında tahsis edilen kontenjanlar, halihazırda istihdam edilen geçici personel ile özelleştirilecek kuruluşlarda İş Kanununa tabi çalışan ve 4046 sayılı Kanun kapsamında nakil hakkı bulunmayan personelden, Devlet Personel Başkanlığınca geçici personel statüsünde atanacaklara ilişkin mutat olarak her yıl güncellenen kontenjanlardır.

Bu kapsamda, 47.000 adet geçici personel alımı yapılacağına ilişkin haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.