DUYURULAR

ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

10 Mayıs 2018

Anayasamızda yer verilen “Sosyal Devlet” ilkesinin gereği olarak Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal hayata katılımlarını sağlamaları,  eğitim haklarını kullanabilmeleri, istihdama katılabilmeleri için çok önemli adımları hayata geçirmiştir.

Uygulanan bu politikaların bir sonucu olarak, engelli vatandaşlarımız spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kendilerini ispatlamış ulusal ve uluslar arası platformda bir çok başarılara imza atmışlardır. 

Engellilerin kamu kurumlarında memur statüsünde istihdam edilmelerinin takip ve denetiminden sorumlu bir Kurum olan Başkanlığımız da kamu kurumlarında daha iyi şartlarda ve daha fazla sayıda engelli memur istihdam edilebilmesi için gerek vatandaşlarımızdan gerek engelli sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda engelli memur istihdamına yönelik önemli projeler geliştirmiştir.

Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sunulan her bir hizmetin bir lütuf değil onların hakkı olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız adına Engelliler Haftasını kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı  bir ömür geçirmesini dileriz. 

                                                                          DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI