DUYURULAR

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN BİLDİRİLMESİ

31 Ekim 2016

Bilindiği üzere, 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre ; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anılan kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanların, işlem tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı gerekçe ile meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanların da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.