DUYURULAR

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI NAKLEN PERSONEL ALIM İLANI

18 Temmuz 2018

Devlet Personel Başkanlığında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre kurumlar arası nakil yoluyla aşağıdaki niteliklere sahip Avukat unvanlı kadrolara naklen personel alımı yapılacaktır. Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Başvuru Şartları:
• Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Avukat unvanlı kadroda çalışıyor olmak,
• Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Şekli:
Atanma şartlarına haiz olan ilgililerin, başvuruda istenen belgelerle birlikte Devlet Personel Başkanlığına şahsen veya aşağıda yazılı iletişim adresine posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi
2- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi
3- Özgeçmiş

Başvuru Tarihleri : 19 Temmuz 2018 –3 Ağustos 2018

İletişim Bilgileri: 

Adres : Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41 Kızılay-Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 408 72 00

DUYURULUR