DUYURULAR

DEVLET MEMURLARINA DOĞUM VE EVLAT EDİNME SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLERE İLİŞKİN KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

14 Nisan 2016

Devlet memurlarına doğum sebebiyle verilecek analık izni, süt izni, yarım gün izin ve aylıksız izin ile evlat edinme sebebiyle verilecek sekiz haftalık izin, yarım gün izin ve aylıksız iznin kullandırılmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Personeli Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.