DUYURULAR

DEVLET MEMURLARI NUFUSA KAYITLI OLDUKLARI YERLERE DE ATANABİLECEK!

29 Şubat 2016

26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile  25/6/1983 tarihli ve  18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Memurun yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet yerleri” başlıklı 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile; Devlet memurlarının,

-  Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
-  Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere
 atanmasının önündeki engel kaldırılmıştır.