DUYURULAR

KAPSAM DIşI PERSONEL VE YÖNETİM KURULU ÜYE ÜCRETLERİ İÇİN YPK KARARI YAYIMLANDI

20 Temmuz 2017

Bazı ücretlerin yeniden düzenlenmesine dair 18/07/2017 tarihli ve 2015/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bahse konu YPK Kararı ile; 
- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),  Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (KBİ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ), Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) nda istihdam edilen işçi (kapsam dışı) statüsündeki personelin ücretleri,
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) de istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri, 
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıkları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), İller Bankası A.Ş. (İLBANK), özelleştirme programında yer alan kamu payı % 50’nin üzerinde olan kurumlar ve bu kurumların ortaklık ve iştiraklerindeki yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerinin ücretleri belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin dönemler itibariyle kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar güncellenmiş hali aşağıdadır. 

Yönetim Kurulu Ücreti

2016/2

2017/1

2017/2

2.866,00 TL

2.952,00 TL

3.156,00 TL


YPK KARARI (Resmi Gazete)