DUYURULAR

BAZI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KAMU KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLEN KAPSAMDIŞI İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELE İLİŞKİN AÇIKLAMA

25 Ekim 2017

25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 3 üncü madde ilave edilmiştir.

Mezkûr madde ile Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülecektir. 
Bu kapsamda personel istihdam eden kurumlar aşağıda yer almaktadır.  


 
- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (KBİ)
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM)
- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ)
- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.