DUYURULAR

BAşKANLIĞIMIZA GÖNDERİLEN MEMUR KADROSUNA ATANMA TALEPLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

10 Ekim 2013

Kamu kurum ve kuruluşlarında muhtelif statülerde çalışan personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başkanlığımıza gönderilen talepler hakkında aşağıda yer verilen açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında yer verilen personele çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda memur kadrolarına atanma hakkı tanınmış bulunmaktadır. Anılan maddede söz konusu haktan yararlanabilecek olan sözleşmeli personelin kapsamı açık olarak belirtilmiş olup, bunların dışında kalan ve muhtelif mevzuata göre çalışanlar (geçici personel, sulama birlikleri personeli, usta öğreticiler, rehberler v.b) kapsam dahilinde bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, geçici personel, sulama birlikleri personeli, usta öğreticiler, rehberler v.b. personel tarafından Başkanlığımıza gönderilen memur kadrolarına geçirilmelerine ilişkin talepler hakkında işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İlgililere  duyurulur.