DUYURULAR

425 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Eylül 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilen (425) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

425  istihdam hakkı sahibinden;
- 104’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, eczacı, fizyoterapist, arkeolog, öğretmen, psikolog, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 142’sinin memur unvanlı kadrolara,
- 160’ının hizmetli unvanlı kadrolara,
- 1’inin büro personeli pozisyonuna, 
- 18 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 252’si erkek, 173’ü kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
- 21’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 37’si üniversite,
- 3’ü mahalli idare,
- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,
olmak üzere toplam sayısı 63’tür.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 19/09/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.