DUYURULAR

231 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04 Mart 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (231) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK Hanımefendinin teşrifleriyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu atama kurasına çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız da iştirak etti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

231  istihdam hakkı sahibinden;
- 54’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; biyolog, mühendis, psikolog, sosyolog, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 80’inin memur unvanlı kadrolara,
- 94’ünün hizmetli unvanlı kadrolara,
- 1’inin büro personeli pozisyonuna, 
- 2 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 146’sı erkek, 85’i kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
- 19’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 22’si üniversite,
- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,
- 5’i mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 48’dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 04/03/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.