DUYURULAR

208 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29 Mart 2019Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (208) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Atama kurasına Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Selim ÇELENK, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Orhan KOÇ ile Başkanlık çalışanları iştirak etti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

208  istihdam hakkı sahibinden;
- 44’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 70’inin memur unvanlı kadrolara,
- 89’unun hizmetli unvanlı kadrolara,
- 1’inin büro personeli pozisyonuna, 
- 4 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 141’i erkek, 67’si kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
- 18’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 29’u üniversite,
- 1’i kamu iktisadi teşebbüsü,
- 2’si mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 50’dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 29/03/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.