DUYURULAR

202 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 Ekim 2018

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (202) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA’nın katılımlarıyla, Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Atama kurasına Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Selim ÇELENK ve Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT ile Başkanlık çalışanları iştirak etti.

Atama kura töreninde konuşan Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA, “şehit ve gaziliğin çok yüksek makamlar olduğunu, şehit ve gazi yakınlarımızın Devletimize emanet olduğunu ve hak sahiplerinin en kısa zamanda çalışma hayatına katılmalarından duyduğu memnuniyeti” dile getirdi. 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

202 istihdam hakkı sahibinden;
- 42’sinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, kimyager, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 68’inin memur unvanlı kadrolara,
- 86’sının hizmetli unvanlı kadrolara, 
- 2’sinin büro personeli pozisyonuna,
- 4 kişinin ise işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 131’i erkek, 71’i kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
- 16’sı bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 18’i üniversite,
- 2’si mahalli idare,
- 1’i kamu iktisadi teşebbüsü
olmak üzere toplam sayısı 37’dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 16/10/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.