DUYURULAR

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1TERCİH KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTME HAKKINDA DUYURU

11 Aralık 2014

Başkanlığımızca 08/12/2014 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2014/1tercih Kılavuzu”nun “4.YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI” kısmında yer alan “4.6.” maddesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine sehven “DPB” yazılmış olup, kılavuzun ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 “Adaylar, Bakanlıkça bildirilen öğrenim düzeyi dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte bulunamayacaklardır. Ancak Bakanlıkça gönderilen hak sahipleri listesinde yer aldığı öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan adayların bu düzeyden KPSS’ye girmiş olmak ve ilgili düzeyden mezun olduğunu gösteren mezuniyet belgesi veya diplomayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ulaştırmak suretiyle mezuniyet düzeyinin değiştirilmesini sağlamak kaydıyla bu öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları mümkündür.

 Bu itibarla tercih yapacak adaylar arasında yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların öğrenim durumlarının güncellenmesini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına (İl Müdürlüklerine) başvurmaları gerekmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.