DUYURULAR

164 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Nisan 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (164) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Atama kurasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA, Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Selim ÇELENK ve Başkanlık çalışanları iştirak etti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

164  istihdam hakkı sahibinden;
- 43’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, hemşire, öğretmen, sosyolog, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 50’sinin memur unvanlı kadrolara,
- 68’inin hizmetli unvanlı kadrolara,
- 2’sinin büro personeli pozisyonuna, 
- 1 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 94’ü erkek, 70’i kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
- 19’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 15’i üniversite,
- 3’ü mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 37’dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 30/04/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.