Bilgi Edinme

* Yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılmaktadır.

* Faks yoluyla yapılacak başvuruların sitemizde yer alan formlar aracılığı ile yapılması zorunludur.

* Yapılacak tüm başvurularda, ad soyad, T.C. Kimlik numarası, açık adres ve imzanın (mail ve faks hariç) mutlaka olması gerekmektedir.

* Yeni bir görüş, tavsiye veya mütalaa talepleri Kanunun 27'nci maddesi gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

* 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Bu nedenle online ortamda yapılacak başvuruların CİMER üzerinden yapılması gerekmektedir. Ayrıca elektronik posta yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme başvuru formunu doldurmaları zorunlu olduğundan Başkanlığımız bilgiedinme@dpb.gov.tr adresine mail olarak iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Posta yoluyla iletilecek başvurulacak için iletişim adresimiz: İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

* Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

Önemli Not: Hotmail adreslerine gönderilen bilgi ve belgelerin teslim edilemediğini belirtiriz. Bilgi edinme taleplerinin aksamaması açısından başvurularınızda hotmail harici bir elektronik posta adresini bildirmenizi rica ederiz.

1. Gerçek Kişiler Başvuru Formu

2. Tüzel Kişiler Başvuru Formu